Změkčovač vody 8l s ventilem, 3/8

Výměna iontů ve změkčovači vody je proces, kdy voda protéká přes zásobník naplněný pryskyřicí, která z roztoku “chytá” nežádoucí ionty – například vápník – a vyměňuje je za ionty neškodné, napříkad sodík. Při tom se kapacita pryskyřice vyčerpává a na konci každého funkčního cyklu je nutné změkčovač vody regenerovat solí.

Funkce: změkčuje vodu, zabraňuje zavápňování zařízení - tím chrání přístroj před poškozením

Celonerezové provedení

Regenerace se provádí kuchyňskou solí

Změkčovač s ventilem - při regeneraci změkčovače není omezen provoz připojeného zařízení (kávovaru) - voda teče přes kohout přímo do zařízení (snazší obsluha)


technicke schema