Změkčovač vody 12l bez ventilu, 3/8

Výměna iontů ve změkčovači vody je proces, kdy voda protéká přes zásobník naplněný pryskyřicí, která z roztoku “chytá” nežádoucí ionty – například vápník – a vyměňuje je za ionty neškodné, napříkad sodík. Při tom se kapacita pryskyřice vyčerpává a na konci každého funkčního cyklu je nutné změkčovač vody regenerovat solí.

Funkce: změkčuje vodu, zabraňuje zavápňování zařízení - tím chrání přístroj před poškozením

Celonerezové provedení

Regenerace se provádí kuchyňskou solí

Změkčovač bez ventilu - při regeneraci změkčovače je pozastaven provoz připojeného zařízení (kávovaru) (cca 20 – 30 min.)


technicke schema